Styret

Anette Moen, styreleder
Bjørn Tore Høiåsen, styremedlem
Linda Druglimo, økonomiansvarlig
Mari Jervell, sekretær

Spørsmål eller innspill til styret?  Send e-post til: styret@ebuk.no

Norges musikkorps forbund strategi, vedtekter og planer

Disse ligger til grunn for Elverum barne- og ungdomskorps vedtekter.
Søk
Driftes av Styreportalen AS