Om korpset

Elverum barne- og ungdomskorps ble opprettet i 1997 som etterfølger etter Stiftelsen Korpsskolen og tidligere Elverum Guttemusikkorps. EBU rekrutterer musikanter fra skolekretsene Frydenlund, Hanstad, Søbakken, Vestad og Ydalir.

Hva er et korps?

Et janitsjarkorps - som Elverum barne- og ungdomskorps (EBU) - er et korps med både treblås- og messinginstrumenter.
I vårt korps kan du spille fløyte, klarinett, saxofon, trompet/kornett, horn, trombone, baryton, tuba eller slagverk. 

Når du spiller i korps lager du musikk sammen med andre. Alle musikanter og instrumenter er viktige og vi legger opp øvelser, konserter og andre aktiviteter som passer for de musikantene og den instrumentbesetningen vi har. 

Korps er en aktivitet du kan holde på med hele livet. Du får gode venner som du møter på øvelse hver uke. Medlemmene i korpset vårt kommer fra alle sentrumsskolene og juniorene/hovedkorpset øver og spiller også sammen med Hernes Skolekorps. Her får du venner på tvers av klassetrinn og skoler. 

Vi har 2 korps i Elverum barne- og ungdomskorps: 
  • Aspirantkorpset; der alle musikantene starter og får grunnleggende ferdigheter
  • Junior/hovedkorps; musikkferdighetene er høyere enn i aspirantkorpset. Juniorene og hovedkorpset øver og spiller sammen med Hernes Skolekorps.
Korpsturer og festivaler: 
Vanligvis reiser vi på sommertur før vi tar sommerferie. Det arrangeres en rekke korpsturer og festivaler der korpsmusikere møtes; i inn- og utland.

" Samhold på tvers av alder, kjønn og skolekrets..."

Norges Musikkorpsforbund (NMF)

Vi er en del av Norges Musikkorpsforbund (NMF) som jobber for alle korpsene i Norge. NMFs formål er:

"Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet for barn, unge og voksne"

NMF har en visjon om "Korpsglede for alle" og bygger organisasjonen på verdiene: Fellesskap, trygghet, mestring og utvikling. 

EBU følger opp formål, visjon og verdier i sin korpshverdag. 
Trygghet
Hvert barn starter og deltar på sitt nivå og alle er likeverdige.
Fellesskap
På turer, øvelser og seminarer møtes barn og ungdom på tvers av alder, kjønn og skolekretser og får venner for livet. Foresattes medvirkning gir unik mulighet til å bli kjent med de andre barna og deres foresatte.
Mestring
I skolekorpset lærer barnet ditt å spille et instrument, å lytte til og å samarbeide med andre. Alle liker å mestre, og øvelse gjør mester.
Utvikling
Det å lykkes sammen er viktigst i skolekorpset. Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode. I korpset er det rom for å strekke seg i ulikt tempo og grad.  
Søk
Driftes av Styreportalen AS