Det er både komuneoverlegen i Elverum, NMF og tiltakene fra Regjeringen som gjør at vi avlyser øvelsen 11. november. Det er viktig at vi følger reglene. Deltar på dette viktige arbeidet for ikke å øke smittepresset. 

Trolig blir vår øvelse den 18. november også avlyst, men vi tar en endelig beslutning på dette neste uke. Knut-Erik ser om det er mulig med noe alternativ aktivitet på zoom, slik vi hadde på våren. 

Vi oppdatere jevnlig på Facebook fordi informasjon går så raskt. Se også oppdatert semesterplan

Seminarhelga planlegger vi også, for å være klare og gi noe forutsigbarhet. MEN - det er vanskelig og vi vet ikke helt hvilke plan vi skal følge - plan A eller B. 

Vi hadde også planlagt en aspirant-dag på Kulturskolen 4. novmeber. Denne måtte vi avlyse, men kommer så snart det er mulig, opp med ny dato. 

Vi ønsker oss nye aspiranter - på tross av korona!