Årsmøtet ble avholdt 23. februar 2021, og dette er det nye styret i perioden 2022/23

Styret

  • Anette Moen
  • Jo Andreas Berg Rasen
  • Linda Druglimo
  • Mari Jervell 

 

Spørsmål eller innspill til styret? Send e-post til: styret(a)ebuk.no

Styremøter:

Det avholdes jevnlig styremøter.

 

Norges musikkorps forbund strategi, vedtekter og planer 

NMFs strategi 2022-2026

NMF vedtekter, vedtatt på Landsmøtet april 2022 ligger til grunn for EBUs vedtekter

EBU følger NMFs beredskapsplan