Mange andre korps har gitt inspirasjon til å finne sammen, selv om vi ikke kan sitte i samme rom. 

EBU og Hernes samles derfor på Zoom onsdag 1. april, kl 1730. Øvelsen starter kl 18 og varer til ca kl 19/1930. 

Vi håper at vi snart kan samles og spille sammen. 17. mai nærmer seg, men hvordan det blir for korpsbevegelsen vet vi ennå ikke.