Våren er mer enn oppladning til marsjering og 17. mai. Fra nyttår sitter mange av korpsene i regionen på øvelse med ett mål for øyet - Innlandsmesterskapet og/eller NM. Dette er konkurranser der korpsene deltar i ulike divisjoner, spiller sine stykker og blir bedømt av dommere. Øving mot et slik mål gir ofte en annen og viktig kunnskap, for all annen aktivitet gjennom året. Det er en intens periode der korpsene går dypere inn i noen få stykker og utvikler ferdigheter både individuelt og som korps. 

Mange korps deltar

Flere korps fra våre nabokommuner skal delta i både Innlandsmesterskapet. Dette er for mange en viktig konkurranse før NM, uka etter. Innlandet har mange gode korps, som hevder seg godt i alle divisjoner. 

Åsnes hormusikk rykket opp i fjor, fra 5 til 4 divisjon. I år skal de delta med et nyskrevet stykke, skrevet av David Hveem (kjent for EBUer som nattevakta på sommerkurs, og selvfølgelig korps/jazzmusiker) Det bli spennende. Musikere fra både Hernes skolekoprs og EBU er med i Åsnes. 

Østerdal prosjektkorps er et sammensatt korps av blant annet flere av janitsjarmusikerene fra Elverum, Rena og Østerdølenes musikkorps. Flere fra både EBU og Hernes deltar også i dette korpset. Korpset deltar i 7. divisjon og dirigeres av Tom Erik Antonsen, som flere av trompetelevene på Kultruskolen kjenner som sin lærer. 

EBU/Hernes hadde meldt seg på Innlandsmesterskapet i år, men måtte melde pass da flere av musikerene skal på konfirmasjonstur samme helg. Korpset øver likevel inn sine stykker, valgt til konkurransen. Før-NM-konserten blir en fin generalprøve for korpset, før de jobber videre med alle stykkene og framføring senere på våren. 

Ta søndagskaffen med korpsmusikk

Vi håper å se dere på konserten, til en hyggelig søndagsettermiddagskaffe og korpsmusikk. 

Velkommen til aula på Kulturskolen, søndag 8. mars kl 1700!